Tablica informacyjnaW dniu 13.02.2024 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 306 183, 60 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 309 183, 60 zł


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej w ramach programu zostaną przyznane dla 13 osób z terenu Gminy Myszyniec, w tym dla:

  • 9 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionego,
  • 2 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ( w tym orzeczenia równoważne),
  • 1 osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( w tym orzeczenie równoważne),
  • 1 dziecka w wieku do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o  niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.