Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać w tut. Ośrodku w godzinach od 8.00 do 16: 00 w pok. 8 (parter).
UWAGA! W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy/z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności mają możliwość uzyskania pomocy w formie: sprzętu (wózki inwalidzkie, kule, okulary korekcyjne, rowery rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe itp.) oraz dofinansowania do zabiegów rehabilitacyjnych.
Więcej informacji, jak również wnioski o uzyskanie pomocy dostępne są w tut. Ośrodku, pok nr 8.

Logotypy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu  ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

wsparcie psychologicznewsparcie psychologiczne

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim i polskim.

Więcej informacji czytaj więcej w języku polskim i ukraińskim.

Science For Ukraine

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie ponad 2200 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 140.

Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.

Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”

Plakat z ZUS dobry start

 Program Dobry Start 300+  wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

ZUS przyznaje świadczenie 300+ w ramach rządowego programu Dobry Start
Wnioski o 300+ na rok szkolny 2022/2023 można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. Podobnie jak w zeszłym roku wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – każdy z wnioskodawców,
  • systemu bankowości elektronicznej – wyłącznie rodzic dziecka,
  • portalu Emp@tia – każdy z wnioskodawców.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła dyżury w telefonie 800 100 100 dla osób z Ukrainy przebywających w Polsce z dziećmi.

plakat po ukraińsku

Połączenie z numerem 800 100 100 jest bezpłatne i anonimowe.