Flaga PolskiOśrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że liczba uczestników Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zwiększa się o 5 osób niepełnosprawnych. Zmiana ta wynika z dużego zainteresowania usługami asystencji osobistej. W związku z powyższym Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wyraził zgodę na zwiększenie liczby uczestników Programu z 39  na  44 w ramach otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 688 782,88 zł

Całkowita wartość wynosi 691 782,88 zł