Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

I N F O R M A C J A

Ośrodek Pomocy Społecznej - Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski

...

 Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2016 r.

Liczba

...

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa DziałaniaKurpsie Razem rozpoczyna rekrutację na szkolenia z zakresu

...