Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Utworzono: czwartek, 10 grudzień 2020 Dariusz Kobus

Informujemy o ogłoszeniu kolejnej edycji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje o Programie umieszczone są na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

Osoby spełniające kryteria ogłoszone w ww. Programie, które chciałyby skorzystać z takiego wsparcia proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do dnia 23 grudnia 2020 r.