Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych informuje, że

...

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2015 Polski Czerwony

...

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2015 Polski Czerwony

...

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko administrator w sekcji świadczeń pomocy

...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych informuje, że

...