Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Od stycznia 2016 r. gdy rodzina ubiegając się o świadczenia rodzinne przekracza ustawowe kryterium

...

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2016 Polski Komitet

...

Stowarzyszenie Lokalna grupa działania "Kurpsie Razem" rozpoczyna rekrutację na szkolenia z zakresu

...

Od 1 listopada 2016 zmieniła się wysokość zasiłku rodzinnego oraz związanych z nim dodatków.

...

W dniu 28 grudnia 2016  r. w Dzienniku Ustaw pod. poz. 2174 została ogłoszona ustawa z dnia 2

...