Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

I.    Zamawiający :
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
tel. 29 7721398,

...

 ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w szkołach na terenie

...

Myszyniec, dnia  06.11.2015 r.


OPS.1003.8.2015O G Ł O S Z E N I EKierownik Ośrodka Pomocy

...